Slavíček

Necelé dva kilometry od Sloupu v Čechách, jihovýchodním směrem, se v nadmořské výšce 535 metrů rozprostírá čedičový vrch Slavíček. Svůj název si nese podle hvízdání větru mezi skalami, které připomínalo zpěv slavíka. Na vrcholu kopce se rozprostírá bukový les a po temeni se mu táhne 200 metrů dlouhá čedičová žíla.

Ocas ještěra

Hornina na Slavíčku se rozpadá do vodorovných a vějířovitých sloupců, které tvoří na západním konci vějíř, jež připomíná ležícího ještěra. Prohlédnout si jej můžete při sestupu zpět do obce.

Pozor na Bílou paní

Na severním svahu Slavíčku pak vyčnívají čedičové ostrohy, mezi nimiž se tyčí do výšky 15 metrů kuželovitá skalní věž Bílá paní. Svým tvarem připomíná postavu ženy. V dřívějších dobách byla dle vyprávění natřena bílým vápnem, aby byl ještě více zesílen strašidelný efekt. 

Severní strana Slavíčku je ukončena strmými srázy, nachází se zde řada skalních útvarů a horolezeckých věží, jež bývají souhrnně označovány jako Sloupské skály.