Zámek Sloup

Mezi lety 1730 až 1733 si nechal tehdejší majitel sloupského panství, hrabě Josef Jan Maxmilián Kinský vybudovat ve Sloupu svou rezidenci v podobě zámku. Původně barokní stavba s rozsáhlým nádvořím a zahradou s pozoruhodnou kašnou a vodotryskem byla v roce 1828 upravena Karlem Kinským do empírového stylu, a to pak především ve vnitřních prostorách zámku. 

Sochy Matyáše Brauna

Celý zámek je zdoben sochami z dílny Matyáše Brauna. Portál zámku střeží Atlas, Diana a Ceres, ve výklencích vnitřní části zámku jsou pak umístěny sochy Merkura a Argose a naproti královna Omfale a Herkules. 

Další sochu, tentokrát z dílny místního sochaře Antonína Maxe, naleznete v zámeckém parku. Ten ukrývá pozoruhodnou kašnu, v jejímž středu se tyčí postava Neptuna s delfínem.

Ze zámku domov důchodců

Zámek byl majetkem rodu Kinských, respektive Preysingů až do roku 1945. Po válce zde byla zřízena ozdravovna pro děti, ústav sociální péče a nakonec domov důchodců, který je zde dodnes. Pro veřejnost je tak zámek nepřístupný.